آرشیو برچسب ها: مستاجر

صاحب خانه شدن در تهران، امکان پذیره؟!

تاریخ انتشار : ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

صاحب خانه شدن در تهران، امکان پذیره؟!!...در همین رابطه به سراغ مردم رفته ایم تا ببینیم چرا صاحب خانه شدن در تهران این قدر دشوار است؛ پس با ما همراه...

صاحب خانه شدن در تهران، امکان پذیره؟!

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد؛ تکلیف چیست؟

تاریخ انتشار : ۱ اسفند ۱۳۹۶

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود...

اگر مستاجری ملک را تخلیه نکرد؛ تکلیف چیست؟