آرشیو برچسب ها: قلهک

قیمت آپارتمان در محله قلهک چگونه است؟

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

قلهک محله‌ای واقع در منطقه ۳ تهران می باشد. این منطقه از گذشته‌ های دور دارای چندین رشته قنات بوده که برخی از آن‌ها هنوز جاری هستند. در ادامه می...

قیمت آپارتمان در محله قلهک چگونه است؟

قلهک؛ آپارتمان در این محله معروف چند است؟

تاریخ بروزرسانی : ۶ آذر ۱۳۹۶

قلهک محله‌ای واقع در منطقه ۳ تهران می باشد. این منطقه از گذشته‌ های دور دارای چندین رشته قنات بوده که برخی از آن‌ها هنوز جاری هستند. در ادامه می...

قلهک؛ آپارتمان در این محله معروف چند است؟