آرشیو برچسب ها: شهرنشینی

ناگفته های آخوندی از «شهر فروشی» در تهران

تاریخ انتشار : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: مدعیان عدالت گستری همه ظرفیت‌های زیستی نسل‌های بعد را به حراج گذاشته‌اند. در ‌سال ٨٥ قیمت یک مترمربع خانه در تهران ٨٣٠ هزار تومان بود...

ناگفته های آخوندی از «شهر فروشی» در تهران