آرشیو برچسب ها: سند ملکی

شرایط سند دار کردن ملکی که در رهن بانک است!

تاریخ انتشار : ۹ مرداد ۱۳۹۶

اگر خریدار یک آپارتمان از اینکه این ملک در رهن بانک قرار گرفته آگاه نباشد، می‌تواند علاوه بر الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی وی را به فک رهن نیز...

شرایط سند دار کردن ملکی که در رهن بانک است!