آرشیو برچسب ها: زلزله

مقاوم ترین شهر ایران در برابر زلزله کجاست؟

تاریخ انتشار : ۸ دی ۱۳۹۵

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن گفت: بعد از زلزله بم در سال ۱۳۸۲ با توجه به اقداماتی که برای تاب آوری ساختمان‌ها صورت گرفت بم هم‌اکنون مقاوم ترین...

مقاوم ترین شهر ایران در برابر زلزله کجاست؟

۹۹درصد ساختمان‌های حریم گسل تهران مسکونی هستند

تاریخ انتشار : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

رییس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد ساختمان های شناسایی شده درحریم گسل زلزله مسکونی هستند گفت: تکلیف ساخت...

۹۹درصد ساختمان‌های حریم گسل تهران مسکونی هستند