نتیجه جستجو برای : معماری ایرانی

دهکده المپیک ،محله 40 ساله غرب تهران!

تاریخ انتشار : ۹ خرداد ۱۳۹۷

محله گردی: محله دهکده المپیک یکی از محلات قدیمی تهران است ، قدیمی ترین بخش محله مربوط به ساختمان های دهکده المپیک است و بخش جدید محله نیز بلوار دهکده المپیک...

دهکده المپیک ،محله 40 ساله غرب تهران!