نتیجه جستجو برای : معماری ایرانی

سالانه به چند واحد مسکونی نیاز داریم؟

تاریخ انتشار : ۹ بهمن ۱۳۹۵

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران گفت: سالیانه در بهترین شرایط ساخت مسکن در کشور 400 هزار واحد است این در حالی است که نیاز کشور...

سالانه به چند واحد مسکونی نیاز داریم؟