آرشیو مربوط به: پروژه های بزرگ موفق

پروژه‌های فروش و مشارکت تبلیغاتی بزرگ در این قسمت معرفی می‌شوند

کاهش قیمت مسکن به چه عواملی بستگی دارد؟

تاریخ انتشار : ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

اگر درها به روی سرمایه های خارجی باز شود و سرمایه های داخلی از نگرانی های موجود خارج شوند و بازار حالت تنشی خود را از دست بدهد احتمال کاهش...

کاهش قیمت مسکن به چه عواملی بستگی دارد؟