آرشیو مربوط به: قیمت روز آپارتمان

آپارتمان در محله سازمان برنامه چند است؟

تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱۳۹۶

این محله در منطقع 5 شهرداری تهران واقع شده و علت نام­گذاری محله تحت عنوان سازمان برنامه را می­توان چنین دانست که، زمین­های این مکان متعلق به تعاونی مصرف کارکنان...

آپارتمان در محله سازمان برنامه چند است؟