آرشیو مربوط به: قیمت روز آپارتمان

تخت طاووس؛ آپارتمان در این محله چند است؟

تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۶

خیابان شهید مرتضی مطهری نام پیشین (خیابان تخت طاووس) یکی از خیابان‌های مرکزی تهران است. این خیابان به افتخار مرتضی مطهری روحانی و پژوهشگر ایرانی نام گذاری شده است. این...

تخت طاووس؛ آپارتمان در این محله چند است؟

آپارتمان در سهروردی شمالی و جنوبی چند؟

تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۶

سهروردی یکی از خیاباهای تهران است که در منطقه ۷ شهرداری تهران قرار دارد. این خیابان از محدوده پل سید خندان در شمال آغاز شده و به خیابان بهار شیراز...

آپارتمان در سهروردی شمالی و جنوبی چند؟