آرشیو مربوط به: شهروند خبرنگار

ویژگی ایده آل یک مدیر ساختمان از زبان مردم!

تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

یک مدیر خوب باید ضمن برقراری نظم، امنیت و صفا در ساختمان، امور جاری و هزینه‌های نگهداری را هم مدیریت کند. اما چقدر در ساختمان‌های ما مدیران به این وظایف آگاه...

ویژگی ایده آل یک مدیر ساختمان از زبان مردم!