آرشیو مربوط به: شهروند خبرنگار

صاحب خانه شدن در تهران، امکان پذیره؟!

تاریخ بروزرسانی : ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

صاحب خانه شدن در تهران، امکان پذیره؟!!...در همین رابطه به سراغ مردم رفته ایم تا ببینیم چرا صاحب خانه شدن در تهران این قدر دشوار است؛ پس با ما همراه...

صاحب خانه شدن در تهران، امکان پذیره؟!