آرشیو مربوط به: تهران شناسی

چرا ساختمان های عظیم در تهران قد کشیده اند؟

تاریخ بروزرسانی : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

تهران یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا محسوب می شود. معابر تهران حداکثر برای 3 میلیون دستگاه خودرو ظرفیت دارند در صورتی که در حال حاضر 5.3 میلیون دستگاه خودرو...

چرا ساختمان های عظیم در تهران قد کشیده اند؟