آرشیو مربوط به: گیاهان خانگی

نگهداری از گل و گیاه در خانه علاوه بر آنکه زیبایی زیادی به فضای شما می بخشد، به عنوان یک موجود زنده حس شادابی و زندگی در فضا را نیز بیشتر می کند. گیاهان خانگی به دلیل آنکه زنده هستند، نیازهای متفاوتی دارند که باید در نظر گرفته شود.