آرشیو مربوط به: دکوراسیون داخلی

رنگ سقف، به فکر دیوار پنجم خونه بودید؟!

تاریخ انتشار : ۶ تیر ۱۳۹۷

دکوراسیون داخلی:  مطمئن باشید این کار، کار کثیفی نیست و بهم ریختگی زیادی ندارد. سقف تزئینی به این معنی است که المان خاص و جسورانه ای بر روی سقف و بالای...

رنگ سقف، به فکر دیوار پنجم خونه بودید؟!