آرشیو مربوط به: خانه های ماندگار

در میان انبوهی از ساختمان های نوساز شهر تهران، خانه های با اصالتی به چشم می خورد که هنوز هم بافت قدیمی و هویت خود را حفظ کرده اند، اما با حال و هوایی تازه و کاربری جدید در جای جای پایتخت نفس می کشند، ما آنها را خانه های ماندگار می خوانیم!