Author Archives: فائزه برمخ شاد

About فائزه برمخ شاد

به نام پروردگار قلم
من یک خبرنگارم. شاهد همیشه همراه لحظه های تلخ و شیرین زمانه و خنده ها و گریه های مردم و مسئولان کشورم.
اشتیاق من به عرصه خبر نگاری موجب شد در خبرگزاری ها و روزنامه های معتبری چون دنیای اقتصاد و باشگاه خبرنگاران جوان شروع به فعالیت کنم و هم اکنون افتخار و فرصت نوشتن در وبلاگ ihome.ir را داشته باشم.

به روزترین قیمت خرید آپارتمان در محله جردن!

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار : ۲ اسفند ۱۳۹۶

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت خرید آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

به روزترین قیمت رهن و اجاره در محله جردن را ببینید!

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار : ۱ بهمن ۱۳۹۶

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت رهن و اجاره آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

به روزترین نرخ اجاره نشینی در بورس ترین نقطه تهران، ونک!

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار : ۸ آبان ۱۳۹۶

ونک محله‌ای واقع در شمال غربی شهر تهران و غرب منطقه ۳ شهرداری پایتخت ایران است.در ادامه این گزارش می توانید جدول قیمت رهن و اجاره آپارتمان در ونک را مشاهده نمایید.

(بیشتر…)

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار :

ونک محله‌ای واقع در شمال غربی شهر تهران و غرب منطقه ۳ شهرداری پایتخت ایران است.در ادامه این گزارش می توانید جدول قیمت رهن و اجاره آپارتمان در ونک را مشاهده نمایید.

(بیشتر…)

برچسب ها :

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار :

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت خرید آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

برچسب ها :

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار :

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت خرید آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

برچسب ها :

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار :

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت خرید آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

برچسب ها :

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار :

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت خرید آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

برچسب ها :

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار :

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت خرید آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

برچسب ها :

نویسنده : فائزه برمخ شاد | تاریخ انتشار :

محله جردن یکی از محله های شناخته شده شمال شهر تهران و واقع در منظقه 1 و 3 می باشد. در این گزارش می توانید از به روزترین قیمت خرید آپارتمان در جردن مطلع شوید.

(بیشتر…)

برچسب ها :