میزان خرید و فروش مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران! (فروردین ۱۳۹۷)

تاریخ بروزرسانی : ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۵ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را را به خود اختصاص داده است.

گزارش: توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در فروردين ماه سال ۱۳۹۷ حاکی از آن است که از ميان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۳/۵ درصدی از کل معاملات ، بیشترین تعداد قرار دادهای مبایعه نامه را را به خود اختصاص داده است.

همچنين مناطق ۲ و ۴ هر کدام با سهم يکسان ۸/۴ درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۱/۱ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۲، ۴، ۱۰، ۱۴، ۸، ۷، ۱۵، ۱۱، ۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۸/۹ درصد از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

نمودار زیر تعداد معاملات خرید و فروش مسکن در مناطق مختلف تهران را نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *