تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران! (اردیبهشت ۱۳۹۷)

تاریخ بروزرسانی : ۸ خرداد ۱۳۹۷

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1397حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 12/8 درصدی از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهای مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

گزارش: توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1397حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 12/8 درصدی از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهای مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های  8/9 و 7/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71/0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 و 4 و 2 و 14 و 10 و 8 و 7 و 15 1 و 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده %29 از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در ارديبهشت ماه سال 1397، متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق معاملات ملکی شهر تهران 59/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/2 و 34/8 درصد افزايش نشان می دهد .بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل    به منطقه 5 (معادل 53/5 درصد ) و کمترين ميزان رشد به منطقه 16 (معادل 12/3 درصد) تعلق دارد.

نمودار زیر تعداد مبایعه نامه در مناطق مختلف تهران در اردیبهشت ماه سال جاری را نشان می دهد.

 

برچسب ها :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *