تعداد معاملات مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران! (اردیبهشت ۱۳۹۷)

تاریخ بروزرسانی : ۸ خرداد ۱۳۹۷

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1397حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 12/8 درصدی از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهای مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

گزارش: توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در ارديبهشت ماه سال 1397حاکی از آن است که از ميان مناطق 22 گانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 12/8 درصدی از کل معاملات بيشترين تعداد قراردادهای مبايعه نامه را به خود اختصاص داده است.

همچنين مناطق 4 و 2 به ترتيب با سهم های  8/9 و 7/9 درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 71/0 درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به 10 منطقه شهر (به ترتیب بيشترين فراوانی شامل مناطق 5 و 4 و 2 و 14 و 10 و 8 و 7 و 15 1 و 11) بوده و 12 منطقه باقی مانده %29 از کل تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

در ارديبهشت ماه سال 1397، متوسط قيمت يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق معاملات ملکی شهر تهران 59/8 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/2 و 34/8 درصد افزايش نشان می دهد .بيشترين رشد متوسط قيمت در اين ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل    به منطقه 5 (معادل 53/5 درصد ) و کمترين ميزان رشد به منطقه 16 (معادل 12/3 درصد) تعلق دارد.

نمودار زیر تعداد مبایعه نامه در مناطق مختلف تهران در اردیبهشت ماه سال جاری را نشان می دهد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *