مشترکات و مشاعات در آپارتمان‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟

تاریخ بروزرسانی : ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

مشترکات و مشاعات در آپارتمان‌ها چه تفاوتی با هم دارند؟ در ادامه این گزارش می توانید تفاوت مشترکات و مشاعات در آپارتمان‌ها بخوانید.

آشنایی با قوانین: در تملک آپارتمان‌ها مشاعات و مشترکات با دو معنی استفاده می‌شود که رابطه بین این دو معنی عموم و خصوص مطلق می‌باشد. در واقع کلیه مشترکات مشاع می‌باشند، ولی همه مشاعات مشترک نیستند.

بر اساس ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها: قسمت‌های مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آن‌ها تعلق می‌گیرد.

به طور کلی قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمت‌ها مشترک محسوب می‌شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

مشترکات ساختمان شامل چه مواردی می‌شود؟

 

در واقع از مفهوم این ماده قانونی چنین برداشت می شود که قسمت‌هایی از ملک که استفاده از آن به کسی اختصاص داده نشده از مشترکات می باشد لذا حیاط یا بامی که بواسطه عدم دسترسی در استفاده اختصاصی احدی از واحد‌های آپارتمان می‌باشد (این موضوع تحت عنوان حق استفاده اختصاصی در صورت مجلس تفکیکی بایستی قید گردد) بخشی از مشترکات نیست حال آنکه مالکیت آن مشاع می‌باشد و حتی در تبصره ۳ ذیل ماده ۴ همان قانون هزینه نگهداری از این قسمت‌ها بعهده دارنده حق استفاده اختصاصی می‌باشد.

البته در بعضی موارد، تراس‌هایی که بام واحد‌های زیرین هستند در صورت مجلس تفکیکی در مالکیت واحد استفاده کننده وارد شده که در این صورت نه تنها مالکیت اختصاصی دارد بلکه در تعیین قدرالسهم نیز دخیل می‌باشند.

اصاله الاطلاق (از اصول لفظیه می‌باشد) حکم به این موضوع دارد که خریدار در قولنامه آنچه ذکر شده خریداری نموده و عدم اطلاق حق دیگری در قولنامه یا مبایعه نامه خسارتی برای خریدار محسوب نمیگردد معمولا در قرارداد یا قولنامه خرید آپارتمان‌ها با حقوق متعلقه مطابق صورت مجلس تفکیکی بفروش می‌رسند.

اضافه بر این از ملازمات استفاده از هر چیز دسترسی به آن می‌باشد و با توجه به اختیار رویت طبعا خریدار حق مطالبه چنین خسارتی را نخواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *