رکود بازار مسکن ، در سه ماه تابستان سال 98 چه گذشت؟

تاریخ بروزرسانی : ۴ آذر ۱۳۹۸

بازار مسکن : بازار مسکن از سال گذشته تاکنون دچار تغییر و تحولات فراوانی بود، افزایش چشمگیر قیمت ها در ماه پایانی سال و تداوم آن در سه ماهه ابتدایی،  بازار مسکن را دچار تشنجی جدی کرد. برخی باورداشتند که علت این افزایش قیمت ها فرا رسیدن دوره های ۴ تا ۵ ساله بازار مسکن است و برخی معتقدند که بازار مسکن دانسته اند .

بنا به گفته وزیر راه و شهرسازی در ۶ ماهه ابتدایی سال میزان معاملات مسکن ۷۵ درصد کاهش داشته و قیمت ها نیز ۱۱۰ درصد افزایش را شاهد بوده است اما می توان گفت که با توجه به افزایش قیمت ها بیش از قدرت خرید مردم از ابتدای تابستان روند افزایشی قیمت ها به اتمام رسید و قیمت ها روند کاهشی و ثبات را به خود گرفت و می توان گفت که شاهد رکود بازار مسکن بوده ایم. در همین راستا امروز ihome.ir در رابطه با ارزیابی بازار مسکن در سه ماهه اخیر می گوید.

بازار مسکن ایران

بازار مسکن در تیرماه ۹۸

با بررسی بازار مسکن در تابستان به صورت ماه به ماه مشاهده می شود که در تیرماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران ۴.۸ هزار واحد بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۴.۴ درصد کاهش داشته است و متوسط  قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی ۱۳۳.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل ۰.۴ و ۹۱.۵ درصد افزایش داشته است.

بر پایه آخرین آمار برگرفته شده از سامانه ثبت املاک و مستغلات کشور، بیشترین آمار معاملات مربوط به آپارتمان های تا ۵ سال عمر بنا به میزان ۱۹۲۶ واحد و کمترین معاملات مربوط به واحدهای بیش از ۲۰ سال به میزان ۵۷۶ واحد بوده است.

بیشتر بخوانید: همکاری مشترک دیوار و آی‌هوم ، اتفاقات تازه در حوزه مسکن!

بازار مسکن ایران

در تیرماه سال جاری بیشترین قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران را منطقه ۱ با ۲۹۸.۳ میلیون ریال و کمترین قیمت را منطقه ۱۸ با ۶۰.۹ میلیون ریال داشته است.

طبق آمارهای ارائه شده بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ متر با سهم ۱۴.۶ درصد و کمترین سهم به واحدهای با زیربنایی کمتر از ۳۰ متر و ۱۹۰ تا ۲۰۰ متر با سهم ۰.۵ درصد متعلق بوده است.

برپایه این گزارش شاخص مسکن اجاره ای نیز درشهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۴.۸ و ۲۲.۵ درصد رشد را داشته است.

این گزارش می افزاید در تیرماه سال ۹۸ بیشترین تعداد معاملات متعلق به منطقه ۵ با ۵۹۳ فقره و کمترین معاملات را منطقه ۱۹ با ۴۶ فقره داشته است . بیشترین قیمت فروش نیز در منطقه ۱ به میزان ۲۹۸۳۳ هزار ریال و کمترین قیمت فروش را منطقه ۱۸ با ۶۰۸۹۴ هزار ریال داشته است

بازار مسکن ایران

بازارمسکن در مرداد ماه ۹۸

در مرداد ماه سال جاری تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۳.۳ درصد رسید که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳۱.۳ و ۷۲.۶ درصد کاهش را داشت و در این ماه شاهد رکود بازار مسکن بوده ایم.

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده توسط بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۳۰.۳ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ و ۷۶ درصد افزایش را نشان می دهد.

در مرداد ماه بیشترین آمارمعاملات مربوط به آپارتمان های تا ۵ سال عمر بنا به میزان ۱۳۷۶ واحد و کمترین معاملات را آپارتمان های بالای ۲۰ سال به میزان ۳۸۹ واحد داشته اند، همچنین بیشترین معاملات در منطقه ۵ با سهم ۱۲.۱ درصد از کل معاملات صورت گرفته است.

رکود بازار مسکن

بر پایه  آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، بیشترین متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه استان تهران متعلق به منطقه یک با ۲۸۲.۱ میلیون ریال و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۸ با۵۹.۸ میلیون ریال بوده است.

این گزارش می افزاید بیشترین سهم از معاملات انجام شده مربوط به واحدهای با زیربنای ۵۰ تا ۶۰ مترمربع با سهم ۱۵.۹ درصد و کمترین سهم از معاملات را واحدهای ۱۹۰ تا ۲۰۰ متر مربعی با سهم ۰.۴ درصد داشته اند.

بیشتر بخوانید: تحلیل بازار مسکن ، بهروز ملکی از ثبات بازار مسکن می گوید!

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره ای  شهر تهران و کل مناطق شهری در مردادماه ۹۸ بیانگر رشد ۲۸.۱ و ۲۶.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

لازم به ذکر است که در مرداد ماه ۹۸ بیشترین تعداد معاملات مربوط به منطقه ۵ با ۳۹۹ فقره و کمترین تعداد معاملات را منطقه ۲۲ با ۲۶ فقره معامله داشته است. در این ماه بیشترین قیمت فروش نیز مربوط به منطقه ۱ به میزان ۲۸۲۱۲۱ هزار ریال وکمترین قیمت فروش متعلق به منطقه ۱۸ با ۵۹۷۹۲ هزار ریال بوده است.

رکود بازار مسکن

بازار مسکن در شهریور ماه ۹۸

اما در شهریور ماه 98  تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهرتهران به ۲.۸ هزار واحد رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته ۱۵.۳ و ۷۳ درصد کاهش داشته است و در این ماه نیز شاهد رکود بازار مسکن بوده ایم.

در این ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران ۱۲۶.۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۲.۸ درصد کاهش و ۵۶.۵ درصد افزایش را داشته است.

دراین ماه بیشترین معاملات مربوط به واحد های مسکونی تا ۵ سال به میزان ۱۱۳۶ فقره وکمترین معاملات متعلق به واحدهای بیش از ۲۰ سال به میزان ۳۰۳ فقره بوده است، همچنین درمردادماه سال جاری بیشترین تعداد معاملات مربوط به منطقه ۵ با سهم ۱۵.۴ درصد بوده است.

بازار مسکن ایران

بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیر بنای مسکونی معامله شده در منطقه ۱ معادل با ۲۵۰.۴ میلیون ریال و کمترین قیمت در منطقه ۱۹ با ۵۶.۸ میلیون ریال بوده است.

برمبنای این گزارش بیشترین سهم از معاملات انجام شده مربوط به واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۶۰ مترمربعی با سهم ۱۵.۷ درصد وکمترین سهم از معاملات متعلق به واحدهای ۱۹۰ تا ۲۰۰ متر مربعی به میزان ۰.۴ درصد بوده است.

شاخص کرایه مسکن اجاره ای در شهر تهران و در کل مناطق شهرینیز در این ماه نشان دهنده رشد ۳۱.۴ و ۲۹.۸ درصدی نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

در مردادماه سال جاری بیشترین متوسط قیمت معاملات در مناطق ۲۲ گانه را منطقه ۱ با ۲۵۰۴۳۳ هزار ریال و کمترین قیمت معاملات رامنطقه ۱۹ با ۵۶۸۲۲ هزار ریال داشته است. درزمینه تعداد معاملات نیزمنطقه ۵ با ۴۲۹ فقره بیشترین و منطقه ۱۹ با ۲۴ فقره کمترین میزان معاملات را داشته اند.

رکود بازار مسکن

بررسی جامع بازار مسکن در سه ماهه تابستان

تعداد معاملات مسکن درتیر، مرداد و شهریور سال جاری به ترتیب ۴۷۹۰ ، ۳۲۹۲ و ۲۷۸۷ فقره بوده است که بررسی این تعدا بیانگر این مطلب است که در تابستان تعداد معاملات کاهش قابل ملاحظه ای را داشته است  و شاهد رکود بازار مسکن در این ماه ها بوده ایم.

علاوه برآن درمتوسط قیمت فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی در مناطق ۲۲ گانه تهران ۱۳۳۵۱۲ هزارریال، ۱۳۰۲۵۹ هزار ریال و ۱۲۶۶۷۷ هزار ریال بوده است که سیری نزولی را داشته است . در این ماهها بیشتر متقاضیان در پی واحدهای مسکونی بین ۵۰ تا ۶۰ متر بوده اند و سن بناهای زیر 5 سال برای آنها در اولویت بوده است. حال با این آمارها می توان به صراحت گفت که قیمت مسکن به مرحله ثبات خواهد رسید و این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

اگر شما هم تمایل به خرید ، فروش‌و اجاره ملک در تهران یا سایر شهرستان ها را دارید ، می توانید از وبسایت ihome.ir بازدید کنید و روزانه با صدها آگهی به روز در تهران و سایر شهرهای ایران آشنا شوید.

تحریریه وبسایت ihome.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *