افزایش 24 درصدی معاملات آپارتمان در تهران!

تاریخ بروزرسانی : ۷ شهریور ۱۳۹۶

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۶ به ۱۸ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل، ۲۳.۷ و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش مجله خبری ihome.ir به نقل از مهر، در مردادماه امسال، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. گزارش «تحولات بازار مسکن شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۵» که برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است، توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

گزارش ذیل صرفاً معطوف به بررسی «تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران» می باشد.

۱- حجم معاملات مسکن

در مرداد ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۱۷۹۸۴ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای تا ۵ سال ساخت با سهم ۴۶.۷ درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مذکور در مقایسه با مردادماه سال قبل ۴.۸ واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت ۶ تا ۱۰ سال و بیش از ۱۵ سال افزوده شده است.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۵.۸ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده است. همچنین مناطق ۴ و ۲ به ترتیب با سهم های ۱۱.۰ و ۹.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع ۷۳.۰ درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهر تهران مربوط به ۱۰ منطقه شهر (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۸، ۱۰، ۷، ۱، ۱۵، ۱۱) بوده و ۱۲ منطقه باقی مانده ۲۷.۰ درصد از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

۲- تحولات قیمت مسکن

در مردادماه سال ۱۳۹۶، متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهر تهران ۴۶.۷ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۰ و ۶.۲ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط قیمت در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل به منطقه ۶ (معادل ۱۱.۶درصد) و بیشترین میزان کاهش به منطقه ۲۲ (معادل ۴.۰درصد) تعلق دارد.

در میان مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین قیمت متوسط یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۹۹.۰ میلیون ریال به منطقه ۱ و کمترین آن با ۲۲.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است. ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۱.۱ و ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهند.

۳- تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶

در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به ۶۹.۶ هزار واحد مسکونی بالغ گردید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱.۵ درصدی نشان می دهد. در این مدت متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی در شهر تهران ۴۵.۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۵ درصد افزایش نشان می دهد.

۴- سایر شاخص های آماری بازار معاملات مسکن

۱-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب قیمت یک مترمربع بنا در مردادماه سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۳۰ تا ۳۵ میلیون ریال به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۲.۲ درصد، بیشترین سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده و دامنه های قیمتی ۲۵ تا ۳۰ و ۳۵ تا ۴۰ میلیون ریال به ترتیب با سهم های ۱۱.۳ و ۱۰.۱ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در این ماه، توزیع حجم معاملات به گونه ای بوده است که ۵۹.۳ درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی شهر تهران (۴۶.۷ میلیون ریال) معامله شده اند.

۲-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در مردادماه سال ۱۳۹۶ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۴ درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای ۷۰ تا ۸۰ و ۵۰ تا ۶۰ مترمربع به ترتیب با سهم های ۱۳.۷ و ۱۲.۹ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، ۵۰.۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

۳-۴- توزیع فراوانی تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکونی
در مردادماه سال ۱۳۹۶، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که در میان دامنه های قیمتی مورد بررسی، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیون ریال با اختصاص سهم ۱۲.۳ درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ و ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیون ریال نیز هر کدام با اختصاص ۱۱.۰ و ۱۰.۶ درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع در این ماه، حدود ۴۵.۷ درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال اختصاص داشته است.

۵- تحولات اجاره بهای مسکن

در مردادماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گردند و نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و مهار تورم، سبب تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است. خاطر نشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن ا عم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱درصد می باشد.

۶- جمع بندی

بازار معاملات مسکن شهر تهران در ماه مرداد سال جاری با استقبال متقاضیان خرید مسکن همراه بود؛ به طوری که تعداد واحدهای مسکونی شهر تهران در این ماه به ۱۸.۰ هزار فقره رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه قبل به ترتیب رشد ۲۳.۷ و ۶.۱ درصدی نشان می دهد. در این ماه متوسط قیمت فروش یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به ۴۶.۷ میلیون ریال بالغ گردید که نشانگر رشد ۶.۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشد. بررسی تحولات بازار اجاره بهای مسکن در مردادماه سال ۱۳۹۶ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با نرخ تورم در این دوره می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ و ۷.۴ درصد رشد نشان می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *