آیا می توان ملک استیجاری را دوباره اجاره داد؟

تاریخ بروزرسانی : ۲۲ خرداد ۱۳۹۷

آشنایی با قوانین: می توان ملک استیجاری را دوباره اجاره داد؟ یا مثلا کسی که خانه ای را اجاره کرده او هم می تواند قرارداد اجاره‌ای منعقد کند و کسی را مستاجر خود کند؟ ماده 474 قانونی اینگونه پاسخ می دهد:

بر اساس ماده 474 قانون مدنی، مستاجر می‌تواند عین مستاجره را به شخص دیگری اجاره دهد مگر آنکه در عقد اجاره نامه خلاف آن شرط شده باشد.

 

1. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶، در مورد اجاره محل پیشه و تجارت (ماده ۱۰) اصل انتقال پذیری مندرج در ماده ۴۷۴ ق.م. را وارونه ساخته و به مستاجر حق انتقال به غیر نداده است، مگر این که این اجازه از موجر به وسیله نوشته گرفته شده باشد.

2. مستاجر مالک منفعت می تواند عین مورد اجاره را به مستاجر دوم بدهد، مگر در موردی که انتفاع از عین ملازمه با قبض آن ندارد (ماننداجاره اتومبیل و حیوان برای حمل بار).

3. اگر مستاجری که حق انتقال به غیر ندارد آن را اجاره دهد، اجاره باطل است، مگر این که مفاد شرط التزام به خودداری از اجاره باشد که تخلف از آن به موجر حق فسخ می دهد.

در نتیجه بر اساس این ماده مستاجر پس از اجاره کردن ملک، مانند مالک آن به محسوب می شود و حق اجاره دادن به غیر را دارند، مگر اینکه صاحب اصلی خانه این اختیار را از مستاجر گرفته باشد و بین طرفین توافق شده باشد که مستاجر حق اجاره دادن ملک را به اشخاص دیگر را ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *